Truyện xã hội
Thiên thần hội (Update phần 33) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Quỳnh (Update phần 21) - Vân Anh
Tình muộn (Update phần 12)
Làng chài (Update phần 30)
Hoán mệnh (Update phần 104) - 69deluxe
Góc khuất (Update phần 10) - 69deluxe
Giang hồ gác kiếm (Update phần 22) - Cuti1989
Thằng nhóc (Update phần 8)