Đóng QC
Truyện dịch
Thần thám (Update phần 112)
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Chuyến xe bus số 13 (Update phần 258)
Cha con chung vợ (Update phần 121)
Tình nghiện (Update phần 63)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 199)