Mới cập nhật
Lý Hàn (Update phần 172)
Thằng Tâm – Quyển 2 (Update phần 30)
Hồi ký ngoại tình (Update phần 8)
Dĩ vãng nhạt nhòa (Update phần 178)
Chị tôi (Update phần 6)
Vợ sếp (Update phần 2)