Truyện cổ trang
Cửu vỹ hồ (Update phần 25)
Lý Hàn (Update phần 409)
Chàng mù may mắn (Update phần 14) - Tiểu Long
Ý loạn tình mê (Update phần 11) - Traidamdulich
Cây gạo thôn Đông (Update phần 3)